Vítejte na Trendbooku, Přihlásit nebo Zaregistrovat

Michael Nosek /Gulzan Concept Store / 3. 9. – 27. 9. 2015 vernisáž 2. 9. 2015 v 18 hodin.

Pouze dnes probíhá speciální akce ku příležitosti vernisáže -10% na všechny prsteny.

 

Ve středu 2. 9. se v Gulzan Concept Store (Facebook event) představí se svou aktuální tvorbou Michael Nosek. V ní vychází ze zkušeností a materiálů, které si přivezl z půlroční stáže v Indonésii uskutečněné ve 4. ročníku AVU. Vystaví malované i kreslené materiály, do kterých zaznamenával každodennost největší muslimské země světa. Jak sám dodává, práce mu umožnila hlubší pochopení multikulturního světa a pomohla mu ujasnit si rozdíly mezi různými světy, blízkým a vzdáleným, mezi kulturním prostorem známým a neznámým.

 

Po návratu domů se začal probírat v dovezených skicách a hledat v nich témata, jež by chtěl znázornit a jež by mu umožnily posunout malbu do nových kontextů. Nakonec dospěl k tématu opic a klecí – opice jako živý tvor s výrazem a emocemi v kontrastu s jednoduchou geometrií zrezivělé klece. „Takzvané ptačí trhy přeplněné k prasknutí vězněnými zvířaty na mě jakožto středoevropana zapůsobily a oslovily mne,“ popisuje Nosek.

 

Během rozpracovávání obou témat postupně dospěl k reálnému až realistickému znázornění primáta, klec ale stylizoval do plochy opakujícího se rastru, přičemž úplně upustil od budování prostoru do hloubky. Drobný opakující se čtverec nejlépe vystihuje původní strukturu klece. Ve výsledku tedy nechává prostoupit reálnou opičí figuru drobnou geometrií, což mu umožňuje akcentovat výraz opice. Ve své nejaktuálnější práci Michael Nosek aplikuje stejný přístup pouze s tím rozdílem, že motiv opice ustupuje a je nahrazen figurou a prostorem z umělcova nejbližšího okolí.

 

Gulzan Concept Store, obchod s designovými výrobky, se nachází v krásném prostředí bývalého paláce Porgesů na Národní Třídě. Propaguje především práce mladých českých designérů, současně je však i výstavním prostorem/showroomem – každou první středu v měsíci se zde můžete těšit na vernisáž.

 

Snahou Gulzan Concept Storu je zasadit do kontextu autorské výrobky/projekty z různých uměleckých sfér, stírat hranice mezi volným a užitým uměním, mladších i zavedených umělců. V současné době tu můžete najít zejména výběr autorských šperků, skleněných objektů, maleb a ručně zpracovaných kabelek.

 

 

02.09.2015 - 10:40 | Autor: Trendbook

Příspěvky co by Vás mohli zajímat